Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

    MÁY CON LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810L

  • Mã Sản Phẩm: CM-810/800S
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1144

CM-800L là máy con kết nối với máy chủ PI-10LN,PI-20LN,PI-30LN,
Các máy con chỉ gọi được cho máy chủ, không liên lạc được với các máy con

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.