CM-800

CM-800

    MÁY CON LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800

  • Mã Sản Phẩm: CM-800
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1138

CM-800 là máy con kết nối với máy chủ CM-801
Các máy con chỉ gọi được cho máy chủ, không liên lạc được với các máy con

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.