Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

Thiết bị Commax

    LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-S

  • Mã Sản Phẩm: TP-S
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 242

  Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe,
 TP-S là máy con Kết nối với máy chủ TP-12RM.
 Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách 500m.

 Nguồn điện: 24VDC cấp từ TP-12RM
 Kích thước: 72 (W) x 215 (H) × 38 (D)