Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

Thiết bị Commax

    LIÊN LẠC NỘI BỘ INTERPHONE TP-90RM

  • Mã Sản Phẩm: TP-90RM
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 292

 Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe
 Kết nối tối đa 90 máy với nhau.
 Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.
 Chức năng gọi tất cả các máy cùng lúc hoặc gọi cho nhóm.
 Chức năng Speaker Phone.

 Nguồn điện: 24VDC/120mA.
 Kích thước: 116(W)x208(H)43(65D)