LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S

LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S

    LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-800S

  • Mã Sản Phẩm: CM-800S
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 2507

CM-800S là máy con kết nối với máy chủ CM-810
Các máy con chỉ gọi được cho máy chủ, không liên lạc được với các máy con

Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi,

khoảng cách 300m.
Nguồn điện: 12VDC, 1A.