Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV

Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV

    Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV

  • Mã Sản Phẩm: Bộ tăng áp cho biến tần bơm nước GD100-PV
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 551

Với các biến tần bơm công suất từ 2.2kW trở xuống có thể sử dụng thêm bộ tăng áp tùy chọn, giúp máy bơm có thể hoạt động ở điện áp thấp, cải thiện hệ số công suất của các tấm pin mặt trời và giảm số lượng tấm pin năng lượng mặt trời, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Dễ sử dụng

Thiết bị có thể tự động nhận diện loại biến tần để tự động đặt điện áp bus phù hợp theo mỗi loại, tăng điện áp lên 350V cho biến tần 220V và tăng lên 570V cho biến tần 380V.

Tự động chuyển đổi giữa điện lưới và nguồn điện mặt trời (PV)

Chức năng này có thể được thực hiện bằng cách đấu ghép cả điện lưới và nguồn điện mặt trời sau khi chỉnh thông số P15.32 đến 0 (tự động chuyển mạch). Khi điện áp nguồn điện mặt trời thấp hơn chỉ số cài đặt tại P15.33, hệ thống sử dụng điện lưới. Khi điện áp nguồn điện mặt trời lớn hơn P15.34, hệ thống tự động chuyển qua sử dụng nguồn điện mặt trời.

Giảm chi phí

Thiết bị có thể giúp giảm chi phí bằng cách giảm số lượng tấm pin mặt trời. Bảng dưới đây cho thấy số lượng tấm pin mặt trời giữa hệ thống có sử dụng và không sử dụng bộ tăng áp (lấy ví dụ với tấm pin mặt trời 250W).

Pump Number of solar panels
With boost module Without boost module Reduced
220V   0.4kW 4*1   /250W 11*1   /250W 7
220V   0.75kW 5*1   /250W 11*1   /250W 6
220V   1.5kW 8*1   /250W 11*1   /250W 3
380V   0.75kW 5*1   /250W 18*1   /250W 13
380V   1. 5kW 8*1   /250W 18*1   /250W 10
380V   2.2kW 13*1  /250W 18*1   /250W 5
Model PP100-3R2-PV
Input
Max. input power (W) 3200
Max. DC valtage (V) 600
Starting voltage (V) 80
Min. working voltage (V) 70
Max. input current (A) 12
Output
Output valtage (V) 350V for 220V inverters and 570V for 380V inverters