CCU-216AGF, CCU-232AGF

CCU-216AGF, CCU-232AGF

    BỘ PHÂN TẨNG TÍN HIỆU COMMAX CCU-216AGF - CCU-232AGF

  • Mã Sản Phẩm: CCU-216AGF, CCU-232AGF
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1094
  • kết nối dây không phân cực
  • Cung cấp tín hiệu cho màn hình căn hộ
  • Cáp kết 1UTP cáp giữa phân phối tầng đến màn hình
  • Bộ phân phối tầngCCU-216AGF: 16 ​​kênh / CCU-232AGF: 32 kênh )

 

Nguồn cấp: DC: 24V,1.5A

Bộ phân phối tầng 16,32 cổng kết nối cáp UTP

Cáp kết nối từ sảnh chình đến bộ phân tâng cáp 1UTP

Cáp kết nối từ bộ phân tầng đến màn hình cáp UTP 2 dây UTP

Khoảng cách dây từ bộ phân tầng đến màn hình100m

Kích thước: 419 (W) x (232 (H) x 37 (D)