BỘ PHÂN TẨNG TÍN HIỆU COMMAX CCU-204AGF

BỘ PHÂN TẨNG TÍN HIỆU COMMAX CCU-204AGF

    BỘ PHÂN TẨNG TÍN HIỆU COMMAX CCU-204AGF - CCU-208AGF

  • Mã Sản Phẩm: CCU-204AGF, CCU-208AGF
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 984
  • 2 dây kết nối với không phân cực
  • Cung cấp tín hiệu cho màn hình căn hộ
  • Dây kết nối UTP
  • (CCU-204AGF: 4 kênh)
  • (CCU-208AGF: 8 kênh)

 

Nguồn cấp: DC: 24V,3A

Bộ phân phối tầng 4,8 cổng kết nối 2 dây

Cáp kết nối từ sảnh chình đến bộ phân tâng cáp UTP

Cáp kết nối từ bộ phân tầng đến màn hình cáp UTP 2 dây