BỘ KHUYÊCH ĐẠI TÍN HIỆU HÌNH COMMAX VD-103

BỘ KHUYÊCH ĐẠI TÍN HIỆU HÌNH COMMAX VD-103

    BỘ KHUYÊCH ĐẠI TÍN HIỆU HÌNH COMMAX VD-103

  • Mã Sản Phẩm: VD-103
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1872

CHỨC NĂNG
Bộ khếch đại tín hiệu video cho phép mở rộng và kết nối tối đa 480 màn hình trong khoảng cách 300m


 

ĐẶT ĐIỂM KỸ THUẬT
Kết nối khuye6ch đại tối đa 480 màn hình căn hộ
Nguồn điện: 12VDC-1A