CHỨNG NHẬN THÀNH TÍCH PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN.

CHỨNG NHẬN THÀNH TÍCH PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN.

. Chúng tôi đã lựa chọn lĩnh vực hoạt động đặc trưng là nhà cung cấp, lắp đặt chuyên nghiệp và là đối tác chiến lược các thiết bị Video Doorphone, Audio Doorphone,Camera CCTV, Nurse Call system của hãng COMMAX - HÀN QUỐC, tại thị trường Việt Nam, xuất phát từ nguyện vọng góp phần mang đến giải pháp an ninh, an toàn, và tiện ích cho mọi công trình.