TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG QUÃNG NINH

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG QUÃNG NINH

Địa chỉ: Khu 5,  phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quy mô: 100 giường

Loại: Analog 2 dây, model JNS-101.

 

JNS-24

           3

JNS-101

         47

CL-301C

         47

 

Năm hoàn thành: 2012

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax