PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ. HUẾ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ. HUẾ

Địa chỉ: 38 Phạm Văn Đồng, TP.Huế.

Quy mô: 80 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS.

JNS-4CM

           4

JNS-PSM

           4

JNS-4CS

         71

ES-400

    22

PB-500

         22

CL-302C

 22

 

Năm hoàn thành: 2012

  Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax