CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN

Địa chỉ: Huyện Nhà Bè , TP Hồ Chí Minh

Quy mô: 578 Căn hộ

Loại thiết bị: Liên lạc nội bộ An ninh căn hộ.Commax Korea.

Máy trung tâm liên lạc căn hộ

Trạm bảo vệ

Tay nghe trong căn hộ

Sừ dụng thiết bị liên lạc nội bộ Commax hệ Audio

Năm hoàn thành 2010.