Chung Cư Cao Cấp Star Tower

Chung Cư Cao Cấp Star Tower

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội. Số căn hộ: 144 căn.
Loại màn hình: Màn hình màu CAV-35GN.
Công việc: Sử dụng hệ thống thiết bị Video phone Commax Năm hoàn thành: 2012.