BỆNH VIỆN TÂM THẦN, TP. THÁI NGUYÊN

BỆNH VIỆN TÂM THẦN, TP. THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tân Thịnh Thành Phố Thái Nguyên, TP Thái Nguyên , Thái Nguyên

Quy mô: 100 giường

tn

Loại thiết bị: Liên lạc nội bộ bệnh viện-Báo gọi Y tá hệ Analog,2 dây. Commax Korea.

Máy chủ trung tâm phòng trực y tá JNS-24

Nút nhấn đầu giường bệnh nhân JNS-101

Đèn hành lang  CL-301C

Sừ dụng thiết bị liên lạc nội bộ Báo gọi y tá Commax hệ Analog.

Năm hoàn thành 2010