BỆNH VIỆN SẢN NHI ,ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN SẢN NHI ,ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 420 đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn

 Quy mô: 550 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS

JNS-4CM

11

JNS-12

          2

JNS-4CS

290

PB-500

138

CL-302C

    194

ES-400

        10

AS-100

12        

 

Năm hoàn thành: 2010

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax