BỆNH VIỆN QUỐC TẾ NHI HẠNH PHÚC

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ NHI HẠNH PHÚC

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Quy mô: 400 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS

 

JNS-4CM

      18

JNS-PSM

      18

JNS-4CS

    331

CC-200

    319

PB-500

    209

CL-302C

    483

ES-400

    221

ES-420

    212

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax