BỆNH VIỆN QUÂN Y 17 KHU NỘI

BỆNH VIỆN QUÂN Y 17 KHU NỘI

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Quy mô: 70 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS.

JNS-4CM

         1

JNS-PSM

         1

JNS-4CS

       32

PB-500

       32

CL-302C

       10

 

Năm hoàn thành: 2012

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax