BỆNH VIỆN PHAN THIẾT

BỆNH VIỆN PHAN THIẾT

Địa chỉ: 114 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết, Bình Thuận

Quy mô: 150 giường

Loại thiết bị: Liên lạc nội bộ bệnh viện-Báo gọi Y tá hệ Analog,2 dây. Commax Korea.

Máy chủ trung tâm phòng trực y tá JNS-24

Nút nhấn đầu giường bệnh nhân JNS-101

Đèn hành lang  CL-301C

Nút nhấn phòng mổ AS-100

Sừ dụng thiết bị liên lạc nội bộ Báo gọi y tá Commax hệ Analog.

Năm hoàn thành 2010.