BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ:18/879, La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Quy mô: 100 giường

Loại: Analog 2 dây, Model JNS-24, JNS-101, CL-301C

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax