BỆNH VIỆN NGOẠI THẦN KINH, QUẬN.11

BỆNH VIỆN NGOẠI THẦN KINH, QUẬN.11

 Địa chỉ: Quận 11 , Tp.HCM

 Quy mô: 100 giường

 Loại: Analog 2 dây, model JNS-24, JNS-101, CL-301C

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax