BỆNH VIỆN MẮT, HUẾ

BỆNH VIỆN MẮT, HUẾ

Địa chỉ: Nam Vỹ Dạ, TP Huế.

Quy mô: 100 giường

Loại: Analog 2 dây, model JNS-101, JNS-12,

CL-301C

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax