BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH MINH TỈNH VĨNH LONG

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH MINH TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Ấp Thuận Thới, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Quy mô: 100 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS

JNS-4CM

           7

JNS-PSM

           7

JNS-4CS

         27

CC-200

         27

PB-500

         22

CL-302C

         22

 

Năm hoàn thành: 2010

Phạm vi công việc: Tư vấn,cung cấp,