BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG.

Địa chỉ: 26, Đường 3/2, P1, Thị Xã Vĩnh Long.

Quy mô: 100 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS.

JNS-4CM

           9

JNS-PSM

           9

JNS-4CS

         96

CC-200

         20

PB-500

         41

CL-302C

         41

 

Năm hoàn thành: 2011

Phạm vi công việc: Tư vấn, cung cấp.