BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI

Địa chỉ: phường Tân Biên thành phố Biên Hòa, TP Biên Hoà, ĐỒNG NAI

 Quy mô: 150 giường

Loại: Analog 2 dây, model JNS-101

JNS-24

           1

JNS-18

3

JNS-101

         64

CL-301C

         32

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax.