BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG

Địa chỉ:  Lê Duẩn, Phường 9, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Quy mô: 700 giường

Loại thiết bị: Liên lạc nội bộ. Báo gọi Y tá hệ Digital , 4 dây Commax Korea

Bộ điều khiển trung tâm JNS-PSM

Máy chủ trung tâm phòng trực Y tá JNS-4CM

Nút nhấn đầu giường bệnh nhân JNS-4CS

Đèn hành lang  CL-302C

Nút giật khẩn cấp nhà tắm ES-420

Nút hiện diện y tá PB-500

Đơn vị thực hiện Công ty Cổ Phần Viễn Thông VTC Telecom, Q,3 TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị tư vấn cung cấp thiết bị,Công Ty TNHH TM&DV Truyền Hình Việt Nhân

Năm hoàn thành 2015