BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN.6

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN.6

Địa chỉ: A14/1 Cư xá Phú Lâm B Bà Hom, Quận 6 , TP. HCM

Quy mô: 100 giường

Loại: Analog 2 dây.

JNS-12

           2

JNS-24

           2

JNS-101

         51

CC-200

         51

CL-301C

         44

 

Năm hoàn thành: 2009

Phạm vi công việc: Tư vấn, cung cấp thiết bị.