BỆNH VIỆN ĐA KHOA LƯƠNG TÀI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LƯƠNG TÀI

Địa chỉ: Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

 Quy mô: 200 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS

JNS-4CM

           8

JNS-PSM

           8

JNS-4CS

       114

CC-200

         30

PB-500

         41

ES-400

51

CL-302C

         41

 

Năm hoàn thành: 2010

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax