BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 19 Yersin - Nha Trang

 Quy mô: 150 giường

 Loại: Analog 2 dây, model JNS-24, JNS-101, CL-301C

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax