BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨNG LIÊM,TĨNH VĨNH LONG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨNG LIÊM,TĨNH VĨNH LONG

Địa chỉ: Khóm 1 đường Trần Phú, TT.Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Quy mô: 100 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS, JNS-4CM, JNS-PSM, PB-500, CL-302C

 

Năm hoàn thành: 2010

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax