BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÀ ÔN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRÀ ÔN

Địa chỉ: 327A, Đường Võ Tánh, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long.

 

Quy mô: 100 giường

Loại: Digital 4 dây, Model JNS-4CS

JNS-4CM

           5

JNS-PSM

           5

JNS-4CS

         60

CC-200

         10

PB-500

         20

CL-302C

         20

 

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax