BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẾ VÕ, BẮC NINH

Địa chỉ: Khu 2 TT.Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

 Quy mô: 200 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS

JNS-4CM

           7

JNS-PSM

           7

JNS-4CS

       164

CC-200

         40

PB-500

         42

ES-400

74

CL-302C

         51

 

Năm hoàn thành: 2010

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax