BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh – Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

Quy mô: 80 giường

Loại: Digital 4 dây, model JNS-4CS.

JNS-4CM

           4

JNS-PSM

           4

JNS-4CS

         62

ES-400

    46

ES-420

        46

PB-500

         46

CL-302C

 5

 

Năm hoàn thành: 2011

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax