BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN GIANG

Địa chỉ: Số 2, Lê Lợi - Phường Mỹ Bình - TP Long Xuyên

Quy mô: 500 giường.

Loại: Analog 2 dây, model JNS-101, JNS-24, CL-301C

Năm hoàn thành: 2009

Công việc: Sử dụng thiết bị hệ thống báo gọi Y Tá Commax.