THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,…
Dung tích bình nhiên liệu : 20L
 

Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,.... Phiên bản đặc biệt dành cho các dòng xe có nút chặn ngay nắp bình chứa nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu : 20L

Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,…
Dung tích bình nhiên liệu : 60L
Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,…
Dung tích bình nhiên liệu : 100L
Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,… Công thêm thiết bị làm sạch và tăng chất lượng không khí trước khi cho vào động cơ
Dung tích bình nhiên liệu : 100L
Động cơ Xăng dùng cho xe máy, máy phát điện, tàu thuyền,.... Phiên bản đặc biệt dành cho các dòng xe có nút chặn ngay nắp bình chứa nhiên liệu
Dung tích bình nhiên liệu : 20L
Động cơ Diesel (Dầu) dùng cho xe chạy dầu , máy phát điện, tàu thuyền,…
Dung tích bình nhiên liệu : 100L
Động cơ Diesel (Dầu) dùng cho xe chạy đầu, máy phát điện, tàu thuyền,… Công thêm thiết bị làm sạch và tăng chất lượng không khí trước khi cho vào động cơ
Dung tích bình nhiên liệu : 100L
Động cơ Diesel (Dầu) dùng cho xe chạy đầu, máy phát điện, tàu thuyền,… Công thêm thiết bị làm sạch và tăng chất lượng không khí trước khi cho vào động cơ
Dung tích bình nhiên liệu : 200L
Động cơ Diesel (Dầu) dùng cho xe chạy đầu, máy phát điện, tàu thuyền,… Công thêm thiết bị làm sạch và tăng chất lượng không khí trước khi cho vào động cơ
Dung tích bình nhiên liệu : 500L