Login|Register
  • 7h - 22h
  • +84.8.38221932

  • +84.8.38221932 * +84.8.39104112 * sales@commax.vn
    Số 2C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM,

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY DOORCOM WDP-174L

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY DOORCOM WDP-174L

CHỨC NĂNG
• Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
• thiết bị không dây 1.7GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
• Tự động chọn tầng số chức năng thiết lập chống nhiễu

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Nguồn: AC 110V, 220V 60Hz

Loại gắn tường

Kết nối không dây khoảng cách che chắn 50m, không bị che chắn 250m

Tần số 1,7 Ghz

Kích thước (mm)

99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY INTERCOM WT-171L(M/S)

CHỨC NĂNG
• Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
• thiết bị không dây 1.7GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
• Tự động chọn tầng số chức năng thiết lập chống nhiễu

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Nguồn: AC 110V, 220V 60Hz

Loại gắn tường

Kết nối không dây khoảng cách che chắn 50m, không bị che chắn 250m

Tần số 1,7 Ghz

Kích thước (mm)

99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-249L(M/S)

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
– thiết bị không dây 2.4GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
– Tự động chọn tần số chức năng thiết lập để tránh nhiễu tần số

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 3 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 03 máy với nhau.

MÁY CHỦ LIÊN LẠC NỘI BỘ PI-30LN/20LN/10LN

· Máy chủ PI-20LN,PI-30LN, kết nối tối đa với 30 máy con CM-800L.
· Volume điều chỉnh âm lượng,đèn nhấp nháy

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-801/800

– Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe
– Máy chủ cm-801 kết nối tối đa 10 máy con CM-800
– Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810M

– Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe
– Gọi và hiển thị địa chỉ trên màn hình
– Kết nối tối đa 10 máy độc lập với nhau.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-2B

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 2 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 02 máy với nhau.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 4 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 04 máy với nhau.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ TP-1L

Điện thoại liên lạc nội bộ Interphone có tay nghe
Đàm thoại liên lạc 2 chiều, Lắp đặt dể dàng
Khoảng cách liên lạc đến 200

TAY NGHE CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DP-2S

• Liên lạc với người bên ngoài
• Lắp đặt dể dàng,
• Cung cấp nguồn 12V cho chuông cửa
• Chức năng mở khóa cửa

TAY NGHE CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DP-2S

• Liên lạc với người bên ngoài
• Lắp đặt dể dàng,
• Cung cấp nguồn 12V cho chuông cửa
• Chức năng mở khóa cửa

PURCHASE PROCESS