Login|Register
  • 7h - 22h
  • +84.8.38221932

  • +84.8.38221932 * +84.8.39104112 * sales@commax.vn
    Số 2C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM,

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY DOORCOM WDP-174L

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ » Liên Lạc Nội Bộ Không Dây

Liên Lạc Nội Bộ Không Dây

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ » Liên Lạc Nội Bộ Không Dây

Lien lac noi bo khong day

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY DOORCOM WDP-174L

CHỨC NĂNG
• Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
• thiết bị không dây 1.7GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
• Tự động chọn tầng số chức năng thiết lập chống nhiễu

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Nguồn: AC 110V, 220V 60Hz

Loại gắn tường

Kết nối không dây khoảng cách che chắn 50m, không bị che chắn 250m

Tần số 1,7 Ghz

Kích thước (mm)

99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY INTERCOM WT-171L(M/S)

CHỨC NĂNG
• Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
• thiết bị không dây 1.7GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
• Tự động chọn tầng số chức năng thiết lập chống nhiễu

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Nguồn: AC 110V, 220V 60Hz

Loại gắn tường

Kết nối không dây khoảng cách che chắn 50m, không bị che chắn 250m

Tần số 1,7 Ghz

Kích thước (mm)

99 (W) x 215 (H) × 41 (66) (D)

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-249L(M/S)

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
– thiết bị không dây 2.4GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
– Tự động chọn tần số chức năng thiết lập để tránh nhiễu tần số

LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-3SN

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 3 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 03 máy với nhau.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-2B

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 2 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 02 máy với nhau.

MÁY LIÊN LẠC NỘI BỘ KHÔNG DÂY WI-4C

– Điện thoại liên lạc nội bộ không dây 4 máy Wireless Intercom.
– Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe,âm thanh rỏ
– Kết nối không dây được 04 máy với nhau.

WIRELESS DOORCOM WDC-244L

CHỨC NĂNG
• Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless Intercom.
• thiết bị không dây 2.4GHZ ,âm thanh HD VOICE rỏ
• Tự động chọn tầng số chức năng thiết lập chống nhiễu
• Liên lạc được với các máy con theo địa chỉ cài đặt
• Khoảng cách không dây 50m che chắn 150m ngoài trống

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Nguồn DC 5V (Adaptor) / Slave: 6V (AA BAT)
Loại Gắn tường, để bàn
Không dây
Khoảng cách 50m che chắn 150m ngoài trống
Tần số
2.4 Ghz
Kích thước (mm)
140 (W) X 72 (H) X 88 (D)

PURCHASE PROCESS