Login|Register
  • 7h - 22h
  • +84.8.38221932

  • +84.8.38221932 * +84.8.39104112 * sales@commax.vn
    Số 2C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM,

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2PN

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

Commax Việt Nam » Products » Sản phẩm » Thiết Bị Liên Lạc Nội Bộ

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2PN

• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-201D

• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2GN

• Chống va đập
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2K

• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2L

• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA COMMAX DR-2R

• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà
• Dây kết nối từ chuông cửa đến tay nghe 2 lõi

CHUÔNG GỌI CỬA TIẾNG DR-2UM

• Vỏ bằng hợp kim nhôm
• Liên lạc 2 địa chị riêng biệt
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà

CHUÔNG GỌI CỬA TIẾNG DR-4UM

• Vỏ bằng hợp kim nhôm
• Liên lạc 4 địa Chỉ riêng biệt
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà

CHUÔNG GỌI CỬA TIẾNG DR-6UM

• Vỏ bằng hợp kim nhôm
• Liên lạc 6 địa Chỉ riêng biệt
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà

CHUÔNG GỌI CỬA TIẾNG DR-8UM

• Vỏ bằng hợp kim nhôm
• Liên lạc 8 địa Chỉ riêng biệt
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà

CHUÔNG GỌI CỬA ĐA NÚT DR-nUS

• Vỏ bằng hợp kim nhôm
• Liên lạc được nhiều địa Chỉ riêng biệt
• Nhấn gọi và nói chuyện với người trong nhà

LIÊN LẠC NỘI BỘ CM-810/800S

– Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe
– Gọi và hiển thị địa chỉ trên màn hình
– Máy chủ CM-810 kết nối tối đa 10 máy con CM-800S

PURCHASE PROCESS